Митническо Посредничество И Складиране

  • внос и износ
  • последващ внос и износ
  • съхранение на стоки в митнически склад
  • съхранение на стоки в друга държава
  • издаване на сертификати
  • издаване и обработка на транспортна документация