Запитване за оферта

Данни на компанията

Информация за транспорта

Описание на стоката

Опасност на товараGDPR Consent

Клиентът се съгласява със събирането, обработката и по-нататъшното предаване на трети страни на неговите лични данни и личните данни на неговите служители, подизпълнители, агенти и сътрудници, доколкото това е необходимо за целите на настоящото сътрудничество. Тази обработка се простира през цялото времетраене на това сътрудничество. Делта Транспорт ЕООД и Делта Шипинг ЕООД спазват Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. (Общ регламент относно защитата на данните). Клиентът си запазва правото на достъп до личните данни, обработвани от Делта Транспорт ЕООД и Делта Шипинг ЕООД, както и правото да поиска тяхното коригиране или изтриване.)