Пристанищни операции

Делта Груп ® предлага извършване на следните пристанищни операции:

  • товарене на контейнери на кораб 
  • разтоварване на контейнери от кораб 
  • съхранение на товари и контейнери в пристанище
  • претоварване, подреждане и укрепване на стока в контейнери 
  • пакетиране на групажни пратки 
  • измерване 
  • независим контрол на товари