06.06.2023 @ 08:57 www.delta-transport.eu | www.deltagroup.bg » Транспортни Услуги » Пристанищни операции
Контейнерен Терминал Делта
English  
 
 

Пристанищни операции
Контейнерен Терминал Делта


Делта Груп ® предлага извършване на следните пристанищни операции:
 

 • товарене на контейнери на кораб 
 • разтоварване на контейнери от кораб 
 • съхранение на товари и контейнери в пристанище
 • претоварване, подреждане и укрепване на стока в контейнери 
 • пакетиране на групажни пратки 
 • измерване 
 • независим контрол на товари

Извършвани услуги в Контейнерен Терминал Делта – София, ул. "Суходолска" 48-а
                                                                                                            
                                                                                                                                (карта)

 

 • 13 000 м2 охраняема открита площ с капацитет за 800 TEU 
 • товарене и разтоварване на контейнери
 • съхранение на контейнери 
 • съхранение на стоки в складове 
 • леки ремонти по контейнерно оборудване 
 • приемо-предавателни протоколи за контейнерно оборудване 
 • собствена охрана

Контейнерен терминал - Делта е предназначен както за нуждите на Делта Груп ® (като контейнерен оператор - NVOCC),
така и за нуждите на контейнерни, корабни линии и спедиторски фирми при предварително договаряне.
 

 


  Powered by FlexiCMS™ © 2001-2009 Delta Group. Дизайн и разработка MediaDesign Карта на сайта | Правни условия