06.06.2023 @ 09:06 www.delta-transport.eu | www.deltagroup.bg » Транспортни Услуги » Застраховане English  
 
 

Застраховане

Дали да се застрахова стоката в повечето случаи решава търговецът. Трябва ли продавачът и/или купувачът да направи застраховка, до каква степен да бъде застрахован товарът и при какви условия е въпрос на договаряне. При Международната търговия терминът морска или карго застраховка се отнася обичайно за всички видове транспорт, а не само за превоз на стоки по вода.
Застраховката е писмен договор между издателя на застрахователната полица и застрахованият, където застрахователят се задължава да обезщети застрахованата страна срещу определени рискове и нанесени щети на стоката, както и да покрие допълнително направените разходи по физическото запазване на стоката и/или кораба. Обект на застраховката може да бъде стойността на стоката и/или стойността на транспорта.
Много често застрахованият не обръща достатъчно внимание на задълженията си по застрахователния договор, тоест изпълнението на клаузите, които го правят „изрядна страна по договора” , имаща право на претенции за обезщетение.
Такива клаузи например (но не само) са: вида на опаковката съответстващ на вида на избраният транспорт, който пък от своя страна да отговаря на изискванията на съответната стока.
Застраховката е един много необходим допълнителен разход при международната търговия и транспорт, например, ако по време на морски таранспорт, корабособственика или капитана на кораба обяви „Обща Авария”, съгласно Морското право, ВИЕ ще бъдете задължен с процент от аварийните разходи, които корабната линия декларира. Вие се застраховате не само срещу риска от повреда или загуба на своята стока, но и срещу риска за обявените от корабособственика извънредни разходи за нанесени щети на трета страна, за поправка или дори загуба на кораб.
Можете ли да си позволите да загубите не само товара, но и да платите допълнителни разходи по обявена „Обща Авария”?
Случвало се е на други преди, може да се случи отново!... Направете Застраховка!

Делта Шипинг ЕООД, като официален агент на БУЛСТРАД (Vienna Insurance Group) може да ви предложи застраховка с покритие "All Risks" , включващ риск от военен конфликт при много конкурентни условия. Ние имаме възможност да ви предложим всякакви видове карго застраховки покриващи различни клаузи, както и всякакви видове застраховки на транспортни средства, сгради, домашно имущество, медицински разходи в чужбина и помощ при пътуване и др.

  • карго застраховки
  • каско на автомобили и други превозни средства
  • гражданска отговорност за страната
  • гражданска отговорност за чужбина ( зелена карта )
  • CMR застраховка
  • медицински разходи и помощ при пътуване в чужбина
  • сгради и домашно имущество
  • трудова злополука

Ние изготвяме застрахователни полици като Агент на Застрахователното дружество, тоест ние не изплащаме обезщетение, това прави Застрахователят съгласно Общите си условия и срещу надлежно представени документи за завеждане на съответната щета. 
 

 


  Powered by FlexiCMS™ © 2001-2009 Delta Group. Дизайн и разработка MediaDesign Карта на сайта | Правни условия