22.03.2023 @ 11:01 www.delta-transport.eu | www.deltagroup.bg » Заявки English  
 
 

Заявки

Моля, попълнете коректно формуляра по-долу и натиснете бутона Изпрати.

Забележка: полетата отбелязяни с този цвят и шрифт са задължителни!

От
  Фирма
  

Рег по Ф.Д. No……../……г.
  

ЕИК
  

М.О.Л
  

Платец на навлото
  

  Вид транспорт
  

Вид контейнер
  

Условия на доставка по Инкотермс 2000
  

Адрес на товарене
  

Отправно пристанище
  

Държава
    Получаващо пристанище
  

Отправна / получаваща митница
  

Адрес на разтоварване
  

  Готовност на товарене
  


Описание на стоката
  Вид на стоката
  

Забележка / Допълнителни изисквания
  

Бруто тегло (кг.)
  

Обем, куб.м.
  

Количество, бр.
  

Вид на опаковката
  

Размери, метри (Ш x Д x В)
  

  
Опасност на товара
  IMDG
  

Клас
  

  
 


  Powered by FlexiCMS™ © 2001-2009 Delta Group. Дизайн и разработка MediaDesign Карта на сайта | Правни условия