06.06.2023 @ 09:35 www.delta-transport.eu | www.deltagroup.bg » Полезна информация » Превръщане на единици English  
 
 

Превръщане на единици

ЗА ДА ПРЕВЪРНЕТЕ:         В: УМНОЖЕТЕ ПО:
     
Cubic feet Cubic Meters          0.028317
Cubic Meters Cubic feet 35.3145
Short tons Metric Tons 0.9072
Metric Tons Short Tons 1.102
Pounds Kilograms 0.4536
Kilograms Pounds 2.2046
Centimetres Inches 0.3937
Inches Centimetres 2.54
Feet Meters 0.3048
Meters Feet 3.201
Inches Meters 0.0254
Meters Inches 39.37
Long Tons Metric Tons 1.016
Metric Tons Long Tons 0.984

 

 


  Powered by FlexiCMS™ © 2001-2009 Delta Group. Дизайн и разработка MediaDesign Карта на сайта | Правни условия